Вие сте тук :: Начало

 

ГриинМакс е технология за правилното хранене на културите с цел постигане на максимални резултати. Важно е не просто да се торят растенията, а да се изберат подходящите торове, съобразени с почвените характеристики и нуждите на културите. Целта на технологията е не само постигането на  високи добиви и качества, но и запазването и възстановяването  на почвеното плодородие, което е основния фактор за развитието на земеделието в бъдеще.
В технологията ГриинМакс са включени над 200 вида високотехнологични торове в различни групи
     - Почвени подобрители и реформатори
     - Гранулирани торове за различни типове почви
     - Течни торове с високо съдържание на елементи
     - Течни биоактиватори
     - Течни торове с двойно предназначение - хранене и   
       защита
     - Кристални торове с аминокиселини и витамини


Накратко ГриинМакс е:

      Г - гараниция за качествени торове
      Р- рентабилност на използваните торове
      И- инвестиции в опазване на  почвеното плодородие
      И- иновативни решения в храненето на културите
      Н- ноу-хау технология за интгелигентно земеделие
      МАКСИМАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

МултиСулф 10:10:10+10%MgO+10%S+1,2%МЕ+5%ХФ

  • МултиСулф 10:10:10+10%MgO+10%S+1,2%МЕ+5%ХФ МултиСулф 10:10:10+10%MgO+10%S+1,2%МЕ+5%ХФ
    Балансиран тор подходящ за основно торене на всички видове култури, с високо съдържание на магнезий и сяра. Изключително ефективен при почви с неутрална и алкална реакция /рН>6,5/.
  • МултиФерт 10:10:10+10%CaO+10%MgO+1,2%МЕ+5%ХФ МултиФерт 10:10:10+10%CaO+10%MgO+1,2%МЕ+5%ХФ
    Балансиран тор подходящ за основно торене на всички видове култури, с високо съдържание на магнезий и калций. Изключително ефективен при почви с кисела реакция /рН<6/.
  • АгриФерт 10:10+10%MgO+10%CaO+1,2%ME+5%ХФ АгриФерт 10:10+10%MgO+10%CaO+1,2%ME+5%ХФ
    Азотно-фосфорен гранулиран ГрийнМакс тор с високо съзържание на магнезий и калций. Подходящ за неутрални и кисели почви с висока запасеност на калий.
Балансиран тор подходящ за основно торене на всички видове култури, с високо съдържание на магнезий и сяра. Изключително ефективен при почви с неутрална и алкална реакция /рН>6,5/.
детайли за продукта