NPK торове

Супер NPK 7-21-28

Течен концентриран тор с ниско съдържание на азот и високо на фосфор и калий. Подходящ за култури отзивчиви на торене с фосфор и калий - слънчоглед, рапица, овощни дръвчета и други.
детайли за продукта

Супер NPK 5-23-30

Течен концентриран тор с ниско съдържание на азот и високо на фосфор и калий. Подходящ за култури отзивчиви на торене с фосфор и калий - слънчоглед, рапица, овощни дръвчета и други.
детайли за продукта

Супер NPK 9-21-27

Течен концентриран тор с ниско съдържание на азот и високо на фосфор и калий. Подходящ за култури отзивчиви на торене с фосфор и калий - слънчоглед, рапица, овощни дръвчета и други.
детайли за продукта