Гранулирани торове Шелион

 

 

SHELION AgroTech® е технология на производсто на висококачествени неорганични комплексни гранулирани торове, която гарантира усвояване на хранителните елементи до 98%.

Гранулите на NPK торовете, са обогатени с  магнезий, калций, сяра  и 7 микроелемента (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) и са покрити с плътни хуминови съединения, осигуряващи уникалната тройна асимилация от растенията до 98% вместо 30% (както е при конвенционалните NPK торове, широко разпространени на пазара).

Плътните хуминови съединения, използвани в производствената технология Шелион, произхождат от Леонардит и са най-богатия източник на хуминови киселини, фулво-киселини и естествени фактори на растежа на планетата.

Технологията Шелион предпазва вложените елементи от блокиране, разтваря неразтворимите съединения в почва във форми достъпни за растенията, регулира почвената реакция (рН) и подобрява почвеното плодородие.  

SHELION AgroTech® е висококачествена технология, която е в услуга на земеделските производители.

По технологията SHELION AgroTech® се произвеждат гранулирани торове серия Double и серия SUN 

АгриСулф

Сложен комплексен тор с азот, фосфор, магнезий, сяра, микроелементи и хумусен фактор. Подходящ за основно торене при всички видове култури.
детайли за продукта