Азотни торове със сяра

НитроСулф

Гранулиран азотен тор с 53% сяра, обогатен с магнезий, хумусен фактор и микроелементи - B, Mn, Mo, Zn, Fe, Cu, Co, с максимално усвояване на вложените елементи. НитроСулф осигурява на културата необходимите количества сяра, без опасност от загуби.
детайли за продукта

НитроСтартZn 27-0-0+MgO+10SO3+2%Zn+5%ХФ+МЕ

В процес на актуализация!
детайли за продукта

НитроГроу 30-2-2+2MgO+1,7SO3+ME+5% ХВЛ

НитроСтарт 27-0-0+MgO+10SO3+5%ХФ+МЕ

В процес на актуализация
детайли за продукта

НитроФосрS 40-0-0+10SO3+5%ХФ+МЕ

В процес на актуализация
детайли за продукта