NPK торове

МултиСулф 10:10:10+10%MgO+10%S+1,2%МЕ+5%ХФ

Балансиран тор подходящ за основно торене на всички видове култури, с високо съдържание на магнезий и сяра. Изключително ефективен при почви с неутрална и алкална реакция /рН>6,5/.
детайли за продукта

МултиФерт 10:10:10+10%CaO+10%MgO+1,2%МЕ+5%ХФ

Балансиран тор подходящ за основно торене на всички видове култури, с високо съдържание на магнезий и калций. Изключително ефективен при почви с кисела реакция /рН<6/.
детайли за продукта

МултиФорс 10:14:14+2%MgO+1,2%ME+5%ХВ

Балансиран NPK тор от ново поколение подходящ за основно торене на всички видове култури.
детайли за продукта

МултиКали 7:10:20+2%MgO+1,2%ME+5%ХФ

МултиКали е сложен коплексен NPK тор, подходящ за бедни на калий почви и калиеволюбиви култури - рапица, слънчоглед, зеленчуци и овощки.
детайли за продукта

МултиСтар 25-5-5+3%MgO+5%CaO+МЕ+5%ХФ

В процес на актуализация!
детайли за продукта