NP, PK торове

АгриФерт 10:10+10%MgO+10%CaO+1,2%ME+5%ХФ

Азотно-фосфорен гранулиран ГрийнМакс тор с високо съзържание на магнезий и калций. Подходящ за неутрални и кисели почви с висока запасеност на калий.
детайли за продукта

АгриФос 15:30+2%MgO+1,2%МЕ+5%ХФ

АгриФос е сложен комплексен азотно-фосфорен тор от серията ГрийнМакс, подходящ за запасяващо торене на почви с високо съдържание на калий.
детайли за продукта

ТСП - троен суперфосфат

Азотно-фосфорен гранулиран тор за основно торене на култури, отглеждани при почви богати на калий. Подходящ за употреба при алкални и неутрални почви (рН=/>7)! Да не се прилага при кисели почви!
детайли за продукта

МАП - моноамониев фосфат

Азотно-фосфорен гранулиран тор за основно торене на култури, отглеждани при почви богати на калий. Подходящ за употреба при алкални и неутрални почви (рН=/>7)! Да не се прилага при кисели почви!
детайли за продукта

ДАП - диамониев фосфат

Азотно-фосфорен гранулиран тор за основно торене на култури, отглеждани при почви богати на калий. Подходящ за употреба при кисели и неутрални почви (рН=/<7)!

Да не се прилага при алкални почви!
детайли за продукта

NP 20-20-0 /Хърватия/

Гранулиран NP тор
детайли за продукта