Ролята на елементите

Азот (N) - играе първостепенна роля в процесите на растеж и размножаване на живите организми, влизайки в състава на белтъците.

>> Повече за азота и симптомите на азотен дефицит 

Решение - торове с азот 

>> Супер Азот 

 

 

Фосфор (P) - е един от основните хранителни елементи за растенията. Той участва в редица процеси като дишане, фотосинтеза, делене на клетките. 

>> Повече за фосфора и симптомите на фосфорен дефицит 

Решение - торове с фосфор 

>> Мултифосфорик 12-40-0, Супер NPK 8-35-11

 

 

Калий (К) - стимулира нормалния ход на фотосинтезата, повишава притока на въглехидрати от листа в другите органи на растението, както и синтеза на захари.

>> Повече за калия и симптомите на калиев дефицит 

Решение - торове с калий 

>> Супер Калий, Колор К, Колор К неутрал, Супер Фоска, К-фосфат гел 

 

 

Калций (Ca) - изключително важен елемент за растенията.

>> Повече за калция и симптомите на калциев дефицит 

Решение - торове с калций 

>> Дал Кано Стар, Дуал Стар, Келом Ca Mg AA

 

 

 

Сяра (S) - заедно с азота и фосфора влиза в състава на белтъчините, което определя нейното значение за живота на растенията.

>> Повече за сярата и симптомите на дефицит на сяра 

Решение - торове със сяра 

>> Келом S

 

 

Магнезий (Mg) - влиза в състава на молекулата на хлорофила и взема непосредствено участие във фотосинтезата. 

>> Повече за магнезият и симптомите на магнезиевият дефицит

Решение - торове с магнезий

>> Келом Mg Флоу, Дуал Стар, Трефо Магне 

 

 

Желязо (Fe) - въпреки, че се съдържа в малки количества в растенията, желязото е от изключителна важност за храненето на растенията.

>> Повече за желязото и симптомите на железният дефицит

Решение - торове с желязо 

>> Железен хелат, Трефо Ферум 

 

 

Бор (B) - градивен елемент на клетъчната стена и мембраната и играе роля при деленето и развитието на клетките, както и при развитието на репродуктивните органи. 

>> Повече за бора и симптомите на боровия дефицит

Решение - торове с бор 

>> Келом Боро, Спийд Бор, Трефо Боро 

 

 

Манган (Mn) - играе важна роля при стимулиране процесите на растежа. 

>> Повече за мангана и симптомите на мангановия дефицит

Решение - торове с манган 

>>Келом MnZn Флоу, Грейн Маг, Витал Фол Mn, Трефо Ман

 

 

 

Цинк (Zn) - участва пряко или косвено във фотосинтезата, дишането, синтеза на хлорофил и протеини, азотния, фосфорния и въглехидратния обмен.

>> Повече за цинка и симптомите на цинковия дефицит

Решение - торове с цинк 

>> Цинков хелат, Спийд Цинк,  Келом MnZn Флоу, Грейн Маг, Трефо Цинк

 

 

Мед (Cu) - включва се във формирането на хлорофил, лигнин, протеини и въглехидрати и е част от някои важни ензими.

>> Повече за медта и симптомите на медния дефицит

Решение - торове с мед 

>> Кук 75 Флоу, Кук 38 СЦ, Кук Глюконато, Келом Cu 14

 

 

Молибден (Mo) -  влияе върху формирането на плодовете и зърното, както и върху фосфорния метаболизъм на растенията.

>> Повече за молибдена и симптомите на молибденовия дефицит

Решение - торове с молибден  

>> Легюмес КоМо