НитроСулф

Азотни торове със сяра

Цена от: Поискай

Гранулиран азотен тор с 53% сяра, обогатен с магнезий, хумусен фактор и микроелементи - B, Mn, Mo, Zn, Fe, Cu, Co, с максимално усвояване на вложените елементи. НитроСулф осигурява на културата необходимите количества сяра, без опасност от загуби.

НитроСулф е гранулиран азотен тор с високо съдържание на сяра, обогатен с магнезий, микроелементи и хумусен фактор, произведен по технологията Шелион. SHELION AgroTech® е технология на производсто на висококачествени неорганични комплексни гранулирани торове, която гарантира усвояване на хранителните елементи до 98%

 

НитроСулф и Сярата

Сярата, също като азота,  е жизнено-важен хранителен елемент, без който растенията не могат да съществуват. Благодарение на НитроСулф земеделските производители осигуряват оптимално подхранване със сяра, азот, магнезий и микроелементи, и запазват почвеното плодородие!

 

Действие на НитроСулф

Приложението на НитроСулф води до повишаване ефективността на усвояване на азота. Подобрява протеиновия синтез и подпомага дейността на ензими и витамини в растителния организъм, както и осигурява важни елементи за формирането на хлорофила.

Приложен при пшеница НитроСулф повишава хлебопекарните качества на зърното, при маслодайните култури - повишава маслеността, а при бобовите култури - стимулира грудкообразуването.

Комплексното действие на НитроСулф води до повишаване на добивите и качеството на продукцията!

 

НитроСулф и Шелион

НитроСулф е произведен по технологията Шелион АгроТех с висококачествени суровини. Гранулите на Шелион торовете, са обогатени с вторични елементи и 7 микроелемента (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) и са покрити с плътни хуминови съединения, осигуряващи уникалната тройна асимилация от растенията до 98% вместо 30% (както е при конвенционалните торове, широко разпространени на пазара).

Плътните хуминови съединения, използвани в производствената технология Шелион, произхождат от Леонардит и са най-богатия източник на хуминови киселини, фулво киселини и естествени фактори на растежа на планетата.

Технологията Шелион предпазва вложените елементи от блокиране, разтваря неразтворимите съединения в почвата във форми достъпни за растенията, регулира почвената реакция (рН) и подобрява почвеното плодородие.

 

НитроСулф - ефективен, полезен и лесен

Приложението на НитроСулф има положителни аспекти, както в количествените и качествени измерения на продукцията, така и в агротехническите процеси и икономически показатели.

По отношение на културата, с комплексното си действие НитроСулф осигурява високи добиви, висококачествена продукция, запазва и подобрява почвеното плодородие.

С използването на НитроСулф се намаляват разходите за транспорт и съхранение, тъй като поради двойно по-високото съдържание на сяра в сравнение с конвенционалния амониев сулфат са необходими двойно по-малки количества тор.  Също така по-ниските торови норми, съкращават
времето на приложение за покриване на една и съща площ, което е от съществено значение за земеделското производство.

Ледра България има програма при която земеделският производител има възможност да заплати необходимите му количества авансово и да ги получи в удобен за него период.

В резултат на използването на НитроСулф земеделският производител спестява разходите и увеличава приходите си.

 

Защо да изберем НитроСулф?

 • Произведен по технологията SHELION Agrotech, НитроСулф се усвоява до 98% от растителния организъм
   
 • НитроСулф съдържа над 75% полезни хранителни вещества, а алтернативните торове до 44%
   
 • Почвеното приложение на НитроСулф подобрява ефективното усвояване на азота
   
 • Торовите норми на НитроСулф са двойно по-ниски в сравнение с тези на конвенционалния амониев сулфат
   
 • НитроСулф спестява средства и време за торене
   
 • НитроСулф приложен при пшеница, повишава хлебопекарните качества на зърното, приложен при маслодайни култури - повишава масленността, а при бобовите култури - стимулира грудкообразуването
   
 • НитроСулф регулира почвената реакция (рН), запазва и повишава почвеното плодородие

 

Приложение на НитроСулф

НитроСулф е гранулиран тор за почвено приложение без инкорпориране.
НитроСулф е подходящ за всички видове култури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съхранение на НитроСулф

НитроСулф трябва да се съхранява в зони, които са далеч от източници на топлина и/или запалване. Да се държи далеч от местата за съхранение на леснозапалими и несъвместими материали. Тютюнопушенето е забранено. Трябва да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. Зоната трябва да е суха и в нея не трябва да има каквито и да е отпадъци. Мястото за съхранение трябва да разполага с подходяща вентилация.

 


 

ПРОИЗХОД - ЛЕДРА АГРОКЕМИКЪЛ - Гърция

ДОСТАВКА - 7 работни дни след заплащане на продукта до базата на клиента или в желан от клиента период за доставка

ПЛАЩАНЕ - след издадена проформа фактура

МИНИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО - 23 тона

Цената е за тон биг баг без ДДС, за разфасовка от 40 кг чували се доплащат 30 лв./т

РАЗФАСОВКИ - чували по 40 кг и биг баг по 1 000 кг