Келом MnZn Флоу

Торове с манган

 

Продуктът е включен в Пакетни ОФЕРТИ`2017

 

 

Цена от: PACK`2017

Течен тор с манган, цинк, сяра и азот. Ефективно решение за превенция и корекция на манганов и цинков дефицит.

Келом Mn Zn Флоу е специална формулация, която предотвратява и коригира цинков и манганов дефицит. Келом Mn Zn Флоу е висококонцентрирана суспензия от напълно водоразтворими цинкови и манганови соли, без хлоридно съдържание. В резултат на физическите си характеристики се задържа по-дълго време върху листа, което оптимизира усвояването на мангана и цинка и удължава ефективността от приложението.

Келом Mn Zn Флоу участва в синтеза на ензими, активиращи множество биохимични процеси, осигурява необходимите елементи за образуването на растежни хормони и тяхното регулиране. Келом Mn Zn Флоу допринася за бързото възстановяване на растенията след измръзване или други климатични явления.

Келом Mn Zn Флоу е продукт от съществено значение при производство върху кисели, неутрални до силно алкални почви. Усвоимостта на мангана се понижава с увеличаване на рН на почвата (при рН над 6,5). С понижаване рН на почвата количествата на мангана намаляват, а при рН-5, се свежда почти до нула,  При слаб недостиг на манган, признаците на манганов дефицит, могат да не се проявят при растението, но продуктивността му вече е силно намалена, респективно и очакваните добиви. Цинкът е другият важен микроелемент, чиято подвижност се влияе силно от рН то на почвите. Усвоим е при почви с по-ниско рН и по-слабо подвижен при карбонатните почви. Най-добре обезпечени с подвижени цинк са  псевдозолестите почви, а най-слабо - карбонатните черноземи, карбонатните смолници и хумусно-карбонатните почви. Недостиг на цинк може да се получи и при риголване, както и при високи норми на фосфорни торове.

Келом Mn Zn Флоу се прилага и при култури с висока чувствителност към манганов и цинков дефицит, като: зърнено-житни, маслодайни, овощни, зеленчукови култури, памук, ориз, лозя, ягоди и др.

 

 

>> Итеглете брошурата на Келом MnZn Флоу от тук

Келом MnZn Флоу е включен в Програма ранни заявки – полски култури 2017 /ЕОР’2017/
>> Повече за ЕОР’2017