АгриСулф

Гранулирани торове Шелион

Цена от: при запитване

Сложен комплексен тор с азот, фосфор, магнезий, сяра, микроелементи и хумусен фактор. Подходящ за основно торене при всички видове култури.

АгриСулф е сложен комплексен NP тор от серията Double, произведен по технологията Шелион.  АгриСулф съдържа азот, фосфор, сяра и магнезий, микроелементи, хуминови, фулво киселини и растежни активатори.
Изключително подходящ за основно торене при почви с висока запасеност на калий, с неутрална и алкална реакция, като при прилагането му в активната коренова зона се понижава рН показателя и се създават благоприятни условия за усвояване на хранителните елементи. Прилага се при всички видове култури.