NPK 15-15-15+10S

NPK торове

Валидна от 21.7.2020 до изчерпване на партидата

Цената е без транспорт и ДДС

Цена от: 472 лв.Съдържанието на повече от един елемент в тора спомага и за по-доброто усвояване на хранителните  елементи от корените на растенията. В присъствието на фосфор азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията, а наличието на повече от един хранителен елемент в усвоима форма спомага за пълноценното развитие на растителния организъм.

Съотношението на елементите и лесно усвоимата форма, в която се намират те в NPK торовете, ги прави подходящи за задоволяване на нуждите на растенията във всеки един етап от тяхното вегетативно развитие.

Изборът на конкретните формулации е зависим от условията и вида на отглежданите култури. Използването на NP и NPK торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява пълноценно балансирано доставяне на хранителни вещества.

 

 

Техническа характеристика
     
NPK 15:15:15 + 10S    
Общ азот 15,0 ± 0,7
Амонячен азот мин. 14,0%
Общ P2O5 15,0 ± 0,7
Водо- и цитрато-разтворим P2O5 мин. 14,0%
Водоразтворим P2O5    мин. 13,0%
Водоразтворим калий (като K2O)15,0 ± 0,7
Сяра    мин. 10,0%
Влага    макс. 2,0%
Гранули от 1 до 5 мм    мин. 98,0%


Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 за ЕС торове