МултиФорс 10:14:14+2%MgO+1,2%ME+5%ХВ

NPK торове

Цената е в лв/тон без ДДС с включени транспортни разходи! 

Актуална от 20 февруари 2017

Цена от: 768 лв.

Балансиран NPK тор от ново поколение подходящ за основно торене на всички видове култури.

Гранулираните ГрийнМакс торове са сложни, комплексни торове, съставени от три сложни гранули. Това са "Нов тип" торове, чиито химичен синтез е подбран така, че да се избегне антагонизма между хранителните елементи. За да се достигне до максималното усвояване на хранителните вещества, в отделните сложни гранули са включени макро и микроелементи, които подпомагат усвояването си и не си противодействат. В допълнение на това, в синтеза са включени и хумусни фактори, с което се осигурява тройно действие на тора. 
 
1. С трите си сложни гранули осигурява максимално усвояване на хранителните вещества, преодолявайки антагонизма между химичните елементи 
 
2. Чрез хумусните си фактори подобрява средата на развитие на растението 
 
3. Подобрява структурата и подпомага опазването на почвеното плодородие 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ

МултиФорс е сложен комплексен тор от серията ГрийнМакс, разработен за култури с високи изисквания към елементите фосфор и калий. Изключително подходящ за основно торене при почви с неутрална до слабо алкална реакция. Прилага се при всички видове култури. 

 

Освен сложния химичен синтез МултиФорс е уникален с действието си върху растенията и почвата, и чрез добавения хумусен фактор, който от своя страна характеризира действието си в три основни направления: 

Химични ползи

Задържа водоразтворимите неорганични торове в зоната на корените и ги освобождава към растението когато е необходимо. Подпомага преструктурирането на редица елементи във форми достъпни за растенията. Притежава изключително висок йонно-обменен капацитет. Участва в разлагането на скали и минерали. Повишава буферните качества на почвата. Хелатира метални йони при алкални условия. Богат е на органични и минерални субстанции съществени за растежа на растението. Увеличава процента на общия азот в почвата. 

Физични ползи 

Повишава водозадържащия капацитет и увеличава аерацията на почвата, респективно сухоустойчивостта на растението. Подобрява почвената продуктивност. Подобрява условията при подготовката на семенното легло. Пряко и косвено действа върху структурата на почвата, като я прави рохкава и ронлива. Има превантивно и редуциращо действие върху почвената ерозия. 

Биологични ползи 

Стимулира растежа на растението като ускорява деленето на клетките, стимулира развитието на кореновата система, както и увеличава добива в сухо вещество. Повишава кълняемостта на семената и тяхната  жизнеспособност. Увеличава витаминното съдържание в растенията. Повишава пропускливостта на клетъчните мембрани, стимулирайки усвояването на хранителни вещества. Провокира растежа и пъпкуването на желани почвени микроорганизми. Подпомага фотосинтезата и действа като органичен катализатор. 

 

 

ПРЕДИМСТВА

1. Оптимално усвояване на внесените вещества, без опасност от отмиване
2. Редуциране на торовите торми от 20 до 30%
3. Осигуряват на растенията необходимите хранителни вещества за дълъг период.
4. Стимулират формирането и развитето на корена
5. Повишават кълняемостта на семената.
6. Подобряват почвеното плодородие.
7. Повишават устойчивостта на растенията към стресови ситуации
8. Намаляват се разходите за торове, логистика и съхранение

 

ПРОИЗХОД - ЛЕДРА АГРОКЕМИКЪЛ - Гърция

ДОСТАВКА - до 7 работни дни след заплащане на продукта до базата на клиента! 

РАЗФАСОВКИ - чували по 40 кг и биг баг по 1 000кг

ПЛАЩАНЕ - след издадена проформа фактура от Тангра България

МИНИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО ЗА ЗАЯВКА 22 ТОНА