Защита от слани и измръзване

СТОП ФРИЙЗ срещу слани

Стоп Фрийз е ефективно, мощно защитно оръжие срещу слани. СТОП ФРИЙЗ е продукт с висока хранителна
стойност за всички видове култури и също така много полезен за възстановяване на растението от всякакъв
вид стрес причинен от ниски температури, болести и други неблагоприятни фактори.
детайли за продукта