NP торове

NP 20:20 + 13 S

NP 20:20 + 13 S е азотно-фосфорен тор, създаден за подхранване на почви, които са обезпечени по съдържание с калий.
детайли за продукта

ДАП - диамониев фосфат

Азотно-фосфорен гранулиран тор за основно торене на култури, отглеждани при почви богати на калий. Подходящ за употреба при кисели и неутрални почви (рН=/<7)!

Да не се прилага при алкални почви!
детайли за продукта

МАП - моноамониев фосфат

Азотно-фосфорен гранулиран тор за основно торене на култури, отглеждани при почви богати на калий. Подходящ за употреба при алкални и неутрални почви (рН=/>7)! Да не се прилага при кисели почви!
детайли за продукта

ТСП - троен суперфосфат

Азотно-фосфорен гранулиран тор за основно торене на култури, отглеждани при почви богати на калий. Подходящ за употреба при алкални и неутрални почви (рН=/>7)! Да не се прилага при кисели почви!
детайли за продукта