СТОП ФРИЙЗ срещу слани

Защита от слани и измръзване

Цена от: при запитване

Стоп Фрийз е ефективно, мощно защитно оръжие срещу слани. СТОП ФРИЙЗ е продукт с висока хранителна стойност за всички видове култури и също така много полезен за възстановяване на растението от всякакъв вид стрес причинен от ниски температури, болести и други неблагоприятни фактори.

 

 

 

 

 

 

Стоп Фрийз е иновативен серум, с висока хранителна и биологична стойност, специално разработен за предпазване на растенията от измръзване, причинени от ниски температури и слани.  Стоп Фрийз е част от групата специални продукти на Ледра Агрокемикълс, разработен от американската компания GTChemicals,  за борба с негативните влияния от измръзване на културите в критичните фази на вегетацията - цъфтеж и формиране на плодове.

Освен с ефективната си защита на културите при риск от измръзване, Стоп Фрийз осигурява важни хранителни и биоактивни елементи за правилното протичане на процесите цъфтеж и оплождане, което гарантира залагането на оптимални добиви.

 

Действие на Стоп Фрийз

Ежегодно сланите нанасят големи щети върху земеделските култури. От първостепенно значение е предприемането на мерки за превенция на измръзването и минимизиране загубите в производството.

Решението е разработено от GTChemicals (USA), създавайки серумът Стоп Фрийз, който редуцира точката на измръзване на цитоплазмата от 3 до 4 пункта и повишава устойчивостта на културите към ниските температури.  След като е приложен, Стоп Фрийз бързо навлиза в растителния организъм и достига до растителните клетки. В резултат на действието му,  се намалява водното съдържание на клетката, както и се  повишава плътността на цитоплазмата и здравината на клетъчните стени. Всичките тези процеси възпрепятстват образуването  на ледени кристали в растителната клетка, разкъсването на клетъчните стени и унищожаването на растителния орган.

Освен ефективната защита от измръзване и слани,  Стоп Фрийз стимулира интензивния цъфтеж, по-доброто оплождане, в следствие на което се намаляват до минимум  абортиралите цветове и следователно няма редукция на добивния потенциал.

 

Ползите от Стоп Фрийз

Стоп Фрийз осигурява важни компоненти за формирането и транслокирането на скорбяла, захари и мазнини. Поддържа баланса на соли и вода в клетката - ключов фактор за по-голяма устойчивост на измръзване.

Стоп Фрийз осигурява градивни елементи на клетъчните стени и енергийни депа. В борбата с измръзването, те повишават плътността на цитоплазмата и здравината на клетъчната стена.

Стоп Фрийз осигурява хумусен фактор, който стимулира производството на антиоксиданти в растенията, които от своя страна редуцират наличието на свободни радикали и предпазват клетката от увреждане.

Стоп Фрийз доставя на растението аминокиселини - мощно средство за повишаване устойчивостта на растенията към стресови фактори, като измръзване, високи и ниски температури, засушаване.

Стоп Фрийз - доставя на растението микроелементи, участващи в процеси като дишане, фотосинтеза,  фиксация и асимилиране на макроелементи, и които са част от защитния механизъм на растенията срещу измръзване и засушаване.

Стоп Фрийз осигурява градивни елементи богатите на цистеин протеини, които са необходими за  правилното протичане на процесите цъфтеж и оплождане.

Стоп Фрийз осигурява компоненти за правилното протичане на цъфтежа, формирането и подсилването на клетъчната стена, транспорта на захари и синтеза на хормони. 

 

Какво представляват сланите?
 
Сланата се образува при тихо и ясно време, нощем през топлото полугодие. В резултат на силното изстиване на постилащата повърхнина,поповърхността на растения и предмети се кондензира водна пара, и се образуват водни капчици роса, които при температура на въздуха под 0˚С замръзват, превръщайки се в малки бели кристалчета . Много хора смятат, че самата слана е вредна и опасна за растенията. Всъщност вредно е самото понижение на температурата под 0˚С, което води до замръзване на водата в растенията и тяхното увреждане.
 
 
 
 
Рапица, поразена от силни мразове
Щетите 
 
Щети от измръзване се получават когато под влияние на ниски температури в растителната тъкан се образуват ледени кристали, което води до унищожаване на клетките. Този процес може да се случи при едногодишни (треви и бобови фуражни и силажни култури; зърнени култури; маслодайни и кореноплодни култури; зеленчукови и декоративни култури), многогодишни растения (овощни дървета, лозя и др.). Щетите от замръзването могат да имат драстичен ефект върху цялото растение или да засягат само малка част от растителната тъкан, което намалява добива, или просто качеството на продукцията.
 
 

 

Какво се случва, когато растенията са подложени на ниски температури?

Стресът от ниски температури води до образуване на реактивни кислородни съединения (ROS) и свободни радикали в растителната тъкан. ROS, например Н2О2 (перхидрол) или О2, предизвиква окисляване на клетъчните мембрани и накрая клетъчна смърт.
 
Образуването на ледени кристали в клетката води до увреждане на клетъчните органели и вследствие до нейното унищожаване.

 

 

 

Овощните култури и сланите
Повечето овощни култури са чувствителни към отрицателни температури. Изложени само за няколко минути на пролетните студове, цветовете на дърветата могат да бъдат унищожени напълно. Често  следствията от пролетните слани водят до значителни загуби на добив или качество на продукцията.

 

Праскови, кайсии и нектарини
Кайсиите, прасковите и нектарините са едни от най-чувствителните представители на овощните култури по отношение на късните мразове. Често срещано явление компрометирането на добивите на цели насаждения. След събуждането си от зимния покой с всяка изминала фаза те стават все по-слабо устойчиви на ниски температури, като по време на цъфтеж и през след цъфтежния период, чувствителността им към мразовете е най-голяма . 

 

 

 

Череши и вишни
Пролетните слани са огромна опасност за овощарството в почти всички райони с умерен климат.
Чершите и вишните са сред първите овощни видове, започващи своето развитие през пролетта, което ги прави изключително застрашени от измръзване, водещо до редуциране или унищожаване
на добива.

 

 

 

 

 

Сливи
Сливовите дървета са лесно приспособими и се отглеждат в голям диапазон климатични райони и условия на отглеждане. Те изискват по-малко грижи в сравнение с повечето овощни видове, а найвисоки добиви се получават при отглеждане върху глинести почви и пряка слънчева светлина. Въпреки тяхната приспособимост, ранният им цъфтеж ги поставя в групата на силно застрашените овощни видове по отношение на вредните последствия от пролетните слани.

 

 

 

 

 

Ябълки и Круши
Повредите при ябълките и крушите от сланите са много чести и по-големи от щетите, причинени от зимни студове. Обикновено такива се наблюдават в котловинни места със слаб въздушен дренаж, където се задържат попродължително време студени въздушни маси.

 

 

 

Рапица 

Критична фаза по отношение на измръзването е цъфтежа. В този период неблагоприятните климатични явления водят до абортиране на цветове, удължаване на вегетационния период и влошаване качеството на продукцията.
 
Най-големи икономически щети рапицата търпи при измръзване когато шушулките са малки. Засегнатите шушулки имат жълто-зеленикаво оцветяване, след което се деформират и отпадат, а при по-големите - се появяват мехури по повърхността и често се оказват с липсващи семена. Измръзванията във фаза плодообразуване водят до най-големите щети по отношение на добива и качеството на продукцията при рапицата.
 

 

Приложение на Стоп Фрийз

Стоп Фрийз е подходящ за всички видове култури, като средство за превенция от измръзване на растенията и като стимулатор на процесите цъфтеж и оплождане. Може да се прилага на всеки етап от развитието на културата  – листно или чрез поливната вода.

Листно в доза 2 – 8 кг / 1000 л вода , чрез напоителната система (почвено) – 2 – 8 кг / дка

При опасност от слани – 24 часа преди настъпване на явлението се прилагат 300 -350 гр/100 л вода /листно/. Трябва да се направи добро обливане на растенията с работният разтвор!

Специални приложения на Стоп Фрийз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки: Да не се смесва със силни киселини, основи, мед и нейните сплави, натриев хипохлорид. Листно приложение се извършва в хладните часове на денонощието при температури под 27 градуса Целзий. Преди смесване с продукти за растителна защита да се извършва тест за смесимост.


 

Каталог Стоп Фрийз

 

 

 

 

ПРОИЗХОД - ЛЕДРА АГРОКЕМИКЪЛ - Гърция

ДОСТАВКА - до 7 работни дни след заплащане на продукта за големи разфасовки. За туби - до офис на Еконт

РАЗФАСОВКИ -  туби 5 кг, варел 200 кг и контейнер 1 000кг

ПЛАЩАНЕ - след издадена проформа фактура или чрез наложен платеж