ДАП - диамониев фосфат

NP торове

Валидна от 21.7.2020 до изчерпване на партидата

Цената е без транспорт и ДДС

Цена от: 601 лв.

Азотно-фосфорен гранулиран тор за основно торене на култури, отглеждани при почви богати на калий. Подходящ за употреба при кисели и неутрални почви (рН=/<7)! Да не се прилага при алкални почви!

Диамониев фосфат (DAP или диамофос) е комплексен, висококонцентриран, гранулиран минерален тор с отлични физични свойства. Съдържа  в състава си два основни хранителни елемента — 18% азот (N) и 46% фосфорен пентаоксид (P2O5) или общо 63% активно вещество. Получава се чрез реакция между фосфорна киселина (P2O5) и  амоняк (NH3). Несъвеставим е с други алкални химикали, поради това че неговите амониеви йони се превръщат в амоняк, щом попаднат в среда с по-високо  рH. Този висококачествен продукт се внася лесно в почвите, силно разтворим е,  не е хигроскопичен и има гранулирана форма с изравнени по размер гранули, поради което се разсейва равномерно по почвената повърхност.

Диамониев фосфат се използва за предсеитбено торене на зимни и пролетни култури при поливни условия. Подходящ е за торене на почви, богати на калий. Поради това, че е водоразтворим, той има качествата на бързодействащ фосфорен тор, а слабата подвижност на фосфора в почвата позволява да се използва за основно, запасяващо, както и за периодично торене. При есенните култури не се налага допълнително предсеитбено торене с азот.

Той може да се прилага директно в почвата с помощта на конвенционално оборудване за разпръскване.

Съхранявя се в добре вентилирани, хладни и сухи складови помещения, които не позволяват навлажняване или пряко слънчево нагряване.

Да се избягва нагряване, оставяне на открито, смесване с вода или със силни основи и с натриев хипохлорид.

 

Предимства 

Отговаря на нуждите за балансиран внос на хранителни вещества в зависимост от съдържанието на усвоимите им форми в почвата.

Предодвратява липсата на азот и осигурява постоянна и пълна ферментация.

Високото съдържание на фосфор спомага за натрупване на захар в кореноплодните култури и плодове.

Повишава издръжливостта на растенията към неблагоприятни фактори (суша, студ/слана), както и увеличава издръжливостта им към болести.

Поддържа баланса между вегетативната и репродуктивната фаза.

Намалява разходите за съхранение, транспорт и внасяне в почвата. 

 

Произход: Агрополихим - Девня 

Разфасовки: 500 кг биг-баг, 50 кг торби 

За изготвяне на персонална оферта тук>>