КАНО СТАР

Торове с калций

Цена от: при запитване

Течен молекулярен тор с високо съдържание калций и азот /калциев нитрат/, осигурява хранителните елементи в лесно усвоими форми за растителния организъм, предпазва от недостиг и лекува дефицитите в растението. CANO STAR подобрява почвената структура и здравето на почвата като цяло.

 

 

 

 

 

 

CANO STAR е течен тор с високо съдържание на калций и азот, познат като калциев нитрат. Това е продукт, получен при химични реакции, а не е разтвор на калциев нитрат във вода или други суспензии.


CANO STAR e концентрирана молекулярна течност, съдържаща три пъти повече хранителни единици (съдържание). Калцият и азотът съществуват съвместно в една и съща молекула.  CANO STAR е с висока чистота и в една и съща капка се съдържа азот и калций. Усвоява се  от растението бързо и започва да действа до 6 часа.

Калцият в CANO STAR е 100% усвоим от всички части на растението. В CANO STAR азотът и калцият съществуват в една и съща молекула. Следователно, когато растението абсорбира азотния анион, той носи със себе си йоните на калция.  

Калцият не се натрупва в почвата като неразтворени соли. По този начин той не блокира и не неутрализира другите хранителни елементи в почвата. Азотът  в CANO STAR е в най-добрата форма за растенията - нитратна. 

CANO STAR има следните преимущества

1. Действието на CANO STAR е директно и незабавно.

2. Елементите в CANO STAR се запазват за дълго време и не образуват неусвоими съединения за растението. Точно обратното, той е наличен в почвата и в кореновия слой, и в съответствие с нуждите  се използва от растителния организъм.

3. Азотът в CANO STAR не може да премине в амонячна пара  при условия на почвена суша или в алкални условия.

4. Азотът в CANO STAR не вкислява почвата и по този начин не може да повлияе на рН на почвата - както обикновено се случва по време на нитрификацията на амониевата или амидната форми на азота, или по време на абсорбционния процес  на амониевия азот от кореновата система на растението.

CANO STAR И КАЛЦИЯТ

Калцият е слабо подвижен елемент и трудно се придвижва в различните части на растителния организъм. Поради тази причина е необходимо непрекъснато подаване на лесно усвоим калций, който се съдържа в CANO STAR.

Калциевият дефицит се проявява чрез потискане на растежа на растението, с появата на слаби, тънки издънки и малки листа с лоша форма и хлоротични петна. Нещо повече, структурата на кореновата система не може да бъде развита, тъй-като новите корени умират и старите покафеняват. Болестите, причинени от липсата на калций, са най-често срещани при ябълката, пипера и домата. В допълнение, луковиците и пъпешите също са чувствителни, тъй като развиват вътрешни кафяви напетнявания.

С приложението на CANO STAR се постигат следните ефекти

  • Стимулират се процесите делене и удължаване на клетките. Основна функция е стабилизирането на клетъчната структура.
  • Действа срещу почвената киселинност (прикрепя се към молекулите на киселината и ги неутрализира).
  • Осигурява жизненоважни ко-фактори за активиране на значителен брой ензими.
  • Играе важна роля за растежа на кореновата система.

CANO STAR И ПОЧВАТА

Калцият в CANO STAR е много важен за подобряване на почвените условия, почвената структура и почвеното здраве като цяло. 

CANO STAR подпомага разширяването на почвените пори, като по този начин циркулацията и количеството на почвения въздух и вода (влага) могат да бъдат значително подобрени, особено в случаите на тежки, напоявани почви.

Използването на CANO STAR и е изключително подходящо за кисели почви, поради елементите, които доставя – водарзтворим калций, магнезий, плюс азот в нитратна форма, като по този начин не се създава допълнителна киселинност в почвите, както се случва с продуктите с другите азотни форми – амониева и амидна. 

Употребата на CANO STAR намалява нуждата от скъпото и трудоемко варуване на почвата, премахва токсичните ефекти и натрупването на тежки метали, и допринася за усвояването на основни микроелементи като желязо и молибден.

Приложението на CANO STAR в алкални почви е наложително, тъй като калцият съществува в изобилие в тези почви, но в карбонатна форма. Разтворимостта на карбонатите е много ниска, тъй като те се свързват в неразтворими групи и са недостъпни за растенията.

Приложението на CANO STAR в засолени и алкални почви играе важна роля при възпрепятстването на абсорбцията на натрий (Na) от кореновата система на растенията. Калциевите йони, Са ++ заемат мястото на Na + и освобождават Na + от почвата. След това освободеният Na може да бъде измит с напояването.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Почвено приложение с поливната вода - 1-5 кг на декар 
 

1.Преди сеитба, чрез напояване или пръскане върху повърхността на почвата след което се размесва.

2.След поникване на семената е препоръчително почвено приложение чрез фертиригация. Това може да бъде постигнато чрез въвеждане на продукта в поливната вода или в торо-дистрибуторната машина.

3.При трайни насаждения, когато торенето се налага през есента или зимата, размесване на тора с почвата не е необходима.

 

 

ПРОИЗХОД - ЛЕДРА АГРОКЕМИКЪЛ - Гърция

ДОСТАВКА - до 7 работни дни след заплащане на продукта за големите разфасовки

РАЗФАСОВКИ -  туби 5 кг, варел 200 кг и контейнер 1 000кг

ПЛАЩАНЕ - след издадена проформа фактура или с наложен платеж

 

Изтеглете информационен лист за безопасност


Изтегли сертификат