ДУАЛ СТАР

Торове с калций

Цена от: при запитване

Течен молекулярен тор с високо съдържание на азот, калций и магнезий /калциево-магнезиев нитрат/, осигурява хранителните елементи в лесно усвоими форми за растителния организъм, предпазва от недостиг и лекува дефицитите в растението. DUAL STAR подобрява почвената структура и здравето на почвата като цяло.

 

 

 

 

DUAL STAR е течен тор с високо съдържание на азот, калций и магнезий. Това е продукт, получен при химични реакции, а не е разтвор на калциев нитрат и магнезиев нитрат във вода или други суспензии.


DUAL STAR e концентрирана молекулярна течност, съдържаща три пъти повече хранителни единици (съдържание). Калцият, магнезият и азотът съществуват съвместно в една и съща молекула, без да имат конкурентна активност (няма опасност калцият да измести магнезия).  DUAL STAR е с висока чистота и в една и съща капка се съдържа азот + калций + магнезий. Усвоява се  от растението бързо и започва да действа до 6 часа.

Елементите калций и магнезий са 100% усвоими от всички части на растението. В DUAL STAR азотът , калцият и магнезият съществуват в една и съща молекула. Следователно, когато растението абсорбира азотния анион, той носи със себе си йоните на калция и магнезия. DUAL STAR е един от малкото торове, които дават решение за конкуренцията между йоните на калция и магнезия, в тяхната формула няма изместване на Mg + йон от Ca ++ йон. 

Калцият и магнезият не се натрупват в почвата като неразтворени соли. По този начин те не блокират и не неутрализират другите хранителни елементи в почвата. Азотът  в DUAL STAR е в най-добрата форма за растенията - нитратна. 

DUAL STAR има следните преимущества

1. Действието на DUAL STAR е директно и незабавно.

2. Елементите в DUAL STAR се запазват за дълго време и не образуват неусвоими съединения за растението. Точно обратното, той е наличен в почвата и в кореновия слой, и в съответствие с нуждите  се използва от растителния организъм.

3. Азотът в DUAL STAR не може да премине в амонячна пара  при условия на почвена суша или в алкални условия.

4. Азотът в DUAL STAR не вкислява почвата и по този начин не може да повлияе на рН на почвата - както обикновено се случва по време на нитрификацията на амониевата или амидната форми на азота, или по време на абсорбционния процес  на амониевия азот от кореновата система на растението.

DUAL STAR И КАЛЦИЯТ

Калцият е слабо подвижен елемент и трудно се придвижва в различните части на растителния организъм. Поради тази причина е необходимо непрекъснато подаване на лесно усвоим калций, който се съдържа в DUAL STAR.

Калциевият дефицит се проявява чрез потискане на растежа на растението, с появата на слаби, тънки издънки и малки листа с лоша форма и хлоротични петна. Нещо повече, структурата на кореновата система не може да бъде развита, тъй-като новите корени умират и старите покафеняват. Болестите, причинени от липсата на калций, са най-често срещани при ябълката, пипера и домата. В допълнение, луковиците и пъпешите също са чувствителни, тъй като развиват вътрешни кафяви напетнявания.

С приложението на DUAL STAR се постигат следните ефекти

  • Стимулират се процесите делене и удължаване на клетките. Основна функция е стабилизирането на клетъчната структура.
  • Регулира се усвояването на калий, азот и магнезий.
  • Действа срещу почвената киселинност (прикрепя се към молекулите на киселината и ги неутрализира).
  • Осигурява жизненоважни ко-фактори за активиране на значителен брой ензими.
  • Играе важна роля за растежа на кореновата система.

 

DUAL STAR И МАГНЕЗИЯТ

При недостиг на магнезий съдържанието на хлорофила в зелените части на растенията се понижава. Наблюдава се интервенална хлороза, започваща от върховете на старите листа. Нерватурата остава зелена, а хлоротичните области се променят от жълто до кафяво. Листата стават крехки и некротични и могат да окапят преждевременно. Добивът може да бъде сериозно редуциран, преждевременно окапване на плодовете.

Абсорбирането на магнезий от растителния организъм е изключително трудно,  дори когато е налице в почвата. Най-силно е затруднението при усвояване в песъчливи почви, силно кисели или алкални почви, с висока концентрация на азот или калий, където съотношението между калий (K) и магнезий (Mg) не е подходящо.

 

DUAL STAR И ПОЧВАТА

Калцият и магнезият в DUAL STAR, извън тяхната хранителна роля за културите, имат ценни свойства за подобряване на почвените условия, почвената структура и почвеното здраве като цяло. 

DUAL STAR подпомага разширяването на почвените пори, като по този начин циркулацията и количеството на почвения въздух и вода (влага) могат да бъдат значително подобрени, особено в случаите на тежки, напоявани почви.

Използването на DUAL STAR и е изключително подходящо за кисели почви, поради елементите, които доставя – водарзтворим калций, магнезий, плюс азот в нитратна форма, като по този начин не се създава допълнителна киселинност в почвите, както се случва с продуктите с другите азотни форми – амониева и амидна. 

Употребата на DUAL STAR намалява нуждата от скъпото и трудоемко варуване на почвата, премахва токсичните ефекти и натрупването на тежки метали, и допринася за усвояването на основни микроелементи като желязо и молибден.

Приложението на DUAL STAR в алкални почви е наложително, тъй като елементите на калций и магнезий съществуват в изобилие в тези почви, но в тяхната карбонатна форма. Тяхната разтворимост е много ниска, тъй като те се свързват в неразтворими групи и са недостъпни за растенията.

Приложението на DUAL STAR в засолени и алкални почви играе важна роля при възпрепятстването на абсорбцията на натрий (Na) от кореновата система на растенията. Калциевите йони, Са ++ заемат мястото на Na + и освобождават Na + от почвата. След това освободеният Na може да бъде измит с напояването.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Почвено приложение с поливната вода - 1-5 кг на декар
В зависимост от нуждите на културата, може да се прилага през 7-10 дни през целия вегетационен период
 

1.Преди сеитба, чрез напояване или пръскане върху повърхността на почвата, след което се размесва.

2.След поникване на семената е препоръчително почвено приложение, чрез фертиригация. Това може да бъде постигнато, чрез внасяне на продукта с поливната вода или в торо-дистрибуторната машина.

3.При трайни насаждения, когато торенето се налага през есента или зимата, размесване на тора с почвата не е необходимо.


 

 

ПРОИЗХОД - ЛЕДРА АГРОКЕМИКЪЛ - Гърция

ДОСТАВКА - до 7 работни дни след заплащане на продукта за големите разфасовки

РАЗФАСОВКИ -  туби 5 кг, варел 200 кг и контейнер 1 000кг

ПЛАЩАНЕ - след издадена проформа фактура или с наложен платеж

 

Изтеглете лист за безопасност


Изтегли сертификат